ETS – Habakuk, Zefanja, Ezechiel, 1 en 2 Korinthe

Dankbaar

Nog altijd moet ik een drempel over om me aan te melden voor iets wat een jaar, in dit geval zelfs 4 jaar, duurt. Maar we hebben alweer 3 lessen gehad en ik ben blij dat het goed gaat met me en ik ben blij met de ETS-Bijbelcursus.

De eerste les was nog een beetje onwennig, maar nu begin ik een beetje in het ritme te komen van het Bijbellezen en leren. Eerst lees ik een hoofdstuk uit ‘Rondreis door de Bijbel’. Dan lees ik het hele Bijbelboek in de HSV en in de BGT. Die laatste vertaling is zeker handig bij een moeilijk te lezen Bijbelboek, zoals bijvoorbeeld Ezechiël. Ook maak ik gebruik van ETS-online. Daarop staan leesroosters, achtergrondinformatie, geloofsvragen en quizvragen. Daarna lees ik het juiste hoofdstuk uit ‘In ontmoeting met het OT’ en ‘In ontmoeting met het NT’.

Een les van tweeënhalf uur per Bijbelboek is veel te kort, maar anders duurt de cursus nog langer dan 4 jaar. Hoe meer je voorbereidt, hoe meer je in de les mee krijgt heb ik gemerkt.

Habakuk, Zefanja en Ezechiël 1-24

Habakuk leefde ongeveer 600 jaar voor Christus. Habakuk betekent ‘omhelzing’ en is het beeld van een slingerplant. Habakuk omhelst als het ware het geloof in en het vertrouwen op God. De meest bekende tekst is Habakuk 2:4b “maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven” (HSV), die door Paulus meerdere keren wordt aangehaald.

Zefanja gaat over het oordeel van God over Juda en de omliggende volken, maar in hoofdstuk 3 klinkt de profetie van het heil over Israël en de volken. Sefanja 3:17  ken ik uit mijn hoofd “De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen” (NBV).  Het gaat over Israël natuurlijk, maar het staat er ook voor jou en mij. Er zijn veel liedjes geschreven n.a.v. deze tekst. Deze vind ik altijd erg mooi:

Uit mezelf, zonder cursus was ik vast Ezechiël niet gaan lezen, want het is geen makkelijk Bijbelboek. Hoofdstuk 1-24 gaat over de ondergang van Israël en hoofdstuk 25-47 over het herstel, daarover gaan we het de volgende les hebben. Nu ging het over de visioenen die Ezechiël te zien kreeg, die gaan over de heerlijkheid van God. Ezechiël was 30 jaar oud en het was de tijd van de ballingschap. Psalm 137 is het lied van de ballingen uit Babel. Bekijk dit YouTube filmpje als je meer wil weten over het boek Ezechiël.

1 en 2 Korinthe

1 en 2 Korinthe zijn heel verschillende brieven van Paulus aan Korinthe. Eigenlijk zijn het niet de 1e en de 2e brief. Als je goed leest zie je dat er meerdere brieven zijn geschreven door Paulus aan de gemeente, die niet in de Bijbel staan.

Paulus maakt zich zorgen over de verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. Helaas is dat in onze tijd nog steeds niet veel anders. In de kerk van mijn jeugd ging het vooral over 1 Korinthe 11. Over de hoofdbedekking en het ‘op onwaardige wijze eten van het brood en drinken van de wijn’. Allebei nogal buiten de context gelezen vaak. Voer voor veel discussies en helaas ook voor angst bij veel mensen en ook voor mij vroeger. De laatste jaren hoor ik meer over 1 Korinthe 12 en 14, over de gaven van de Geest. Ik weet niet goed wat ik moeilijker vind, de discussies uit mijn jeugd of die van nu. In de les constateren we dat er tegenwoordig veel aandacht is voor de spectaculaire ‘tekengaven’ en minder voor de gewone gaven. Een nadenkertje is, dat de gaven er volgens Paulus zijn tot dienstbaarheid voor de ander en niet voor jezelf.

Gelukkig is er ook hoofdstuk 13, precies tussen deze twee hoofdstukken in, over de liefde! Paulus schrijft daar in vers 2 “En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets” (HSV).

2 Korinthe is een heel andere brief. De tekst die mij aanspreekt is 2 Korinthe 1:4 “Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden” (HSV).

3 reacties op “ETS – Habakuk, Zefanja, Ezechiel, 1 en 2 Korinthe

 1. Sefanja 3: 12-20

  En ik zal in jouw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam van de Here. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt.
  Jubel, dochter van Sion; juich Israel; verheug je en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! De Here heeft je gerichten weggenomen, Hij heeft je vijand weggevaagd.
  De Koning van Israël, de Here, is in je midden; jij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten jouw handen niet slap worden.
  De Here, jouw God, is in je midden, een held die verlost. Hij zal Zich over je met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over je juichen met gejubel.

  Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch bij jou.
  Als een last drukt de smaad op hen. Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al je verdrukkers, maar ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen.
  Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde.
  Te dien tijde zal ik jou doen komen, namelijk ten tijde dat Ik je verzamelen zal. Want ik zal je stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor je ogen een keer zal gebracht hebben in jouw lot, zegt de Here.

  Gods woord leeft en wij genieten!!!!

Geef een reactie