Het Bijbelboek Esther, God is verborgen aanwezig

ETS-Bijbelcursus

ETS-dagje

Vandaag heb ik weer een lesdag bij de ETS gehad. Het was weer gezellig en de sfeer is goed. Natuurlijk ga ik ook om er iets te leren, maar dat gaat nog beter wanneer je je ergens op je gemak voelt. Vanmorgen ging de les over het Bijbelboek Esther en vanmiddag over Openbaring 1-5. Nu vertel ik iets over Esther.

Het Bijbelboek Esther

Het boek Esther is een bekend Bijbelboek. Ik herinner me het nog van de lagere school en mijn dochter speelde 2 jaar geleden mee in een musical van één dag, van ‘de Vliegende Speeldoos’.

Het boek Esther is een soort roman. Het gaat over een Joods meisje dat koningin van Perzië wordt. Samen met haar slimme oom Mordechai zorgt ze ervoor dat haar volk, de Joden worden gered.

Vrijdag de 13e

Haman werpt het pur, dat is het lot om te bepalen wat de beste dag was voor zijn plan, de Joden uit te roeien. Dat wordt de 13e dag van de maand Adar. Uiteindelijk keert het lot zich tegen hemzelf en nemen de Joden wraak op hun vijanden, op de 13e dag van de maand Adar. De Joden vieren nog elk jaar het Purimfeest, ter herinnering dat ze gered zijn.

Toevalligheden

Het hele verhaal staat vol van ‘toevallige’ gebeurtenissen:

  • Esther werd toevallig gekozen als opvolgster van Vasthi
  • Mordechai hoort toevallig dat twee deurwachters de koning willen vermoorden
  • Ahasveros kon toevallig niet slapen in de nacht voor Haman van plan was Mordechai te doden
  • De koning werd voorgelezen en toevallig ging het precies over het verslag van Mordechais goede raad

God is verborgen aanwezig

De naam van God wordt in heel het Bijbelboek Esther niet genoemd en toch is Hij wel aanwezig. In Psalm 121:4 staat “Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen”. Alle gebeurtenissen in het boek Esther zijn geen toeval, maar door God geleidt, al wordt Zijn Naam niet genoemd.

De docent noemde dat God ‘verborgen aanwezig’ is. Dat vind ik mooi en troost me. Het leert mij dat God er altijd is, ook als Hij ver weg lijkt. We willen in de kerk graag dat God zichtbaar aanwezig is. Het liefst zien we bovennatuurlijke wonderen en bijzondere manifestaties.

Maar is het grootste wonder niet Zijn genade voor ons? Onze bekering? Dat we ’s morgens wakker worden en Hij voor ons zorgt? God lijkt soms ver weg, maar Hij is er echt! Hij spreekt tot ons in de stilte en soms door anderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: