Overwinnen

overwinnen

Overwinnen

Overwinnen, ik heb er een beetje een allergie voor gekregen. Zeker als het suggereert dat ik zelf iets moet overwinnen, of moet kunnen overwinnen als ik maar hard genoeg strijd. Een depressie kun je overwinnen door positief denken en kanker kun je overwinnen als je maar hard genoeg strijdt bijvoorbeeld. Alsof iemand die overlijdt aan kanker dan niet genoeg heeft gestreden. Hoe kwetsend is dit voor mensen die niet genezen.

We moeten zoveel

Er is ook een ‘christelijk’ overwinnen. Als christen móéten we zoveel tegenwoordig. Angst is fout, kleingelovig en moeten we overwinnen. We moeten komen met verlangen en verwachting, want Gods daden zijn blijkbaar afhankelijk van de mate van onze verwachting. Maar Lazarus kon in het graf toch ook niet veel verwachten en hij werd weer levend. We moeten met onze aanbidding God uit de hemel zingen, alsof Hij er niet al is.

Jaren geleden las ik een boek over het overwinnen van de duisternis. Het was iets geheel nieuws voor mij. Voor die tijd bad ik gewoon om vergeving van zonden en baalde als het weer mis ging. Natuurlijk is er ook meer dan vergeving vragen. Paulus spreekt na het ‘ik, ellendig mens’ in Romeinen 7 over het leven met de Geest in Romeinen 8. Maar volmaakt ben ik duidelijk nog niet. Een goede vriendin las het boek ook en zei ” het is mooi, maar ik móét zoveel van dit boek” en inmiddels begrijp ik haar.

Jezus heeft overwonnen

Als mijn redding af zou hangen van mijn overwinningskracht was ik verloren. Als mijn goede werken afhankelijk zouden zijn van mijn willen en verlangen kwam er niets van terecht. Overwinnen is standhouden in het geloof in Jezus, vasthouden aan Hem. Vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus Zondag 1 blijft mooi en actueel:

Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.

Jezus heeft betaald voor al mijn zonden en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij maakt mij gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven. Dat gaat met gebreken, maar Hij heeft overwonnen, dus het komt ooit goed!

 

Dit is mijn bijdrage aan de bloghop van april 2018

2 reacties

  1. Lineke schreef:

    Ik ben het helemaal met je eens. Ik mag rusten in de overwinning die voor mij behaald is.

  2. Anne Stekhoven schreef:

    Met aandacht en plezier gelezen Heleen. Je geeft heel mooi de kern van het evangelie weer. Ik zeg: ‘Amen’ .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: