Palmzondag 1996

palmzondag

Palmzondag

Het is Palmzondag vandaag, de zondag vóór Pasen. We denken aan Jezus, Die op een ezel Jeruzalem binnenreed. Daarmee ging de voorspelling uit Zacharia 9:9 in vervulling “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin”. De mensen juichten en legden mantels en palmtakken voor Hem op de weg.

Palmpasen is het begin van de ‘Stille Week’. Donderdag is het ‘Witte Donderdag’. Op die dag denken we aan het laatste avondmaal wat Jezus hield met Zijn discipelen, terwijl ze het Pascha gingen vieren. Op ‘Goede Vrijdag’ werd Jezus gekruisigd en na drie dagen is Hij weer opgestaan.

Alle evangelieschrijvers Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven deze week van het laatste avondmaal tot de opstanding. De Matteüs-Passie van Bach is ook geweldig mooi om deze week te beluisteren!

Palmzondag 1996, belijdenis

23 jaar geleden deed ik op Palmzondag belijdenis van mijn geloof in de Hervormde Kerk. Een héél klein geloof, ik durfde nog bijna niet te geloven dat Jezus ook echt voor mij was gestorven aan het kruis.

Was dat het begin van mijn geloof? ‘Mijn’ geloof klinkt sowieso, hoe zal het zeggen, zo ‘ik’ of van mijzelf. Natuurlijk mocht ik de keuze maken, maar omdat God eerst voor mij koos. Hij was er altijd al voor mij.

Geloofsdoop

Vele jaren later liet ik me dopen, omdat ik geloofde dat de geloofsdoop Bijbels is. Ik heb daar geen spijt van. Wat me wel dwars zat is dat de mevrouw van het ‘dooponderwijs’ ons verzocht een datum op te geven van onze bekering. Maar een precieze datum, dag of tijdstip wist ik niet. Niet iedereen heeft een ‘Paulus-bekering’. Het leek wel een streng reformatorisch kerk, waar je ook dag en uur moest kunnen noemen. Als kind werd ik voor de eerste keer gedoopt en al voor mijn geboorte zag God mij. Mijn belijdenis en later mijn geloofsdoop waren een stapje op de weg met God.

Ik probeerde die precieze datum op het formulier te omzeilen, maar het lukte niet en ik durfde niet vol te houden. Het formulier kon niet worden ingevuld, zonder die datum, zo nauwkeurig mogelijk. Toen heb ik uiteindelijk de datum opgegeven dat ik niet meer bang was voor de wederkomst van Jezus. Het heeft nooit helemaal oké gevoeld. Het was alsof ik ontkende wie Jezus al heel lang voor mij was. Natuurlijk heeft de Heer mij dit allang vergeven en Hij begreep toen al precies waarom ik niet durfde weigeren en hoe ik me voelde. Maar nu mag iedereen het weten.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

belijdenis

De teksten op de belijdeniskaart, beter kan ik deze blog niet afsluiten toch?

Hebreeën 13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”

Openbaring 2:10 “Wees trouw tot [in] de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven”.

1 reactie

  1. Aritha schreef:

    Hebreeën 14:8 is zo’n mooie tekst.

    Ik weet ook de datum en het uur niet. Daarnaast heb ik geen schokkende bekeringservaring (vind ik zelf van niet). Al weet ik wel van het verschil tussen donker en licht. Hij is het die ons Zijn vriendschap biedt. Wat een genade als we mogen leven met Hem. Ons koesteren in Zijn liefde, ook als het moeilijk is,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: