Tussen oud en nieuw

2 Korinthe 5

Terugkijken naar 2017

Het is eind december en we kijken terug naar het afgelopen jaar. Het thema wat Marc bedacht voor de bloghop ‘Tussen oud en nieuw’ helpt mij een eindje op weg om terug te kijken op mijn blogjaar. Hij schrijft “we zijn nog geen volmaakt nieuwe schepping, maar een ‘oude’ schepping zijn we ook niet helemaal meer. Nu is er nog lijden, we zien nog uit naar wat komen gaat”. 

Het oude is voorbij

Ik denk hierbij meteen aan een uitspraak van een docent in mijn ‘Koinonia-tijd’ en wel deze “het oude is wel voorbij, maar de invloed van het oude is nog niet voorbij”. 

De tekst uit 2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (HSV), wordt nogal eens makkelijk gebruikt om mensen die het moeilijk hebben te motiveren het oude, het verleden te vergeten en verder te gaan met hun leven, met een nieuwe tijd. Maar je moet je wel eerst bewust worden van het oude om het te kunnen verwerken. Het volk Israël moest 40 jaar door de woestijn om het beloofde land te bereiken en Jezus was 40 dagen in de woestijn om Zich voor te bereiden op wat kwam.

Het nieuwe is gekomen

Paulus schrijft verder in vers 18 en 19 “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende” (HSV). 

Geweldig toch, nieuw is dat we door Jezus met God verzoend kunnen worden. God wil opnieuw een relatie met ons, nadat het fout ging in het begin, in Genesis 3. En als Jezus terugkomt, dan maakt Hij echt alles helemaal nieuw.

Tussen oud en nieuw

We leven tussen oud en nieuw. We zouden willen dat alles al nieuw en volmaakt was, maar helaas hebben we nog steeds te maken met gebrokenheid in deze wereld. Jezus is nog niet teruggekomen. Over deze ‘tussenfase’ bestaat nogal wat verwarring onder christenen. We zijn nog geen volmaakt nieuwe schepping, maar een oude schepping zijn we ook niet helemaal meer. Wat is dan precies ‘nieuw’ en wanneer is alles dan nieuw?

Er is een christelijke stroming die niet bezig is met de wederkomst van Jezus, maar die leert dat wíj als gelovigen het mandaat hebben om het Koninkrijk op aarde te vestigen, door middel van wonderen en tekenen. Aan het begin van elk jaar maken ze hun eigen profetieën vaak groots bekend. Ze denken bijvoorbeeld genezing te kunnen claimen in Jezus’ naam. Ik lees zelfs over een kankervrije zone. Terminale ziekten worden de overwinning verklaard in een ‘Healing explosion’ en kanker wordt weggestuurd. Als de genezing uitblijft komt dat omdat er nog onvoldoende geloof is. Zo hebben we volgens hen, het nieuwe Koninkrijk dus zelf in de hand.

De verwarring over deze ‘tussentijd’ hield mij dit jaar soms bezig. Ik schreef hier eerder over, zoals bijvoorbeeld in ‘Liefde, ziekte, onzin, geloof en verdriet op m’n Facebook-tijdlijn’ en ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?’. Omdat ik denk dat deze leer niet Bijbels is, er mensen mee beschadigd worden en omdat het God onrecht doet. Niet iedereen was blij met deze blogs. Het is ook moeilijk, omgaan met verschillen. Het raakt ons eigen leven, onze verlangens of angsten en dat botst soms.

Maranatha

Mijn wens voor 2018 is dat ik met vrienden, bloglezers, de mensen om mij heen en in de kerk open hierover kan zijn. Dat we de dialoog kunnen voeren, zonder te oordelen. Dat we met z’n allen Jezus verwachten, hoe dat dan precies zal gaan als Hij terugkomt merken we vanzelf.

Zelf denk ik dat het niet altijd makkelijk zal zijn, want er staat nergens in de Bijbel dat het leven makkelijk zal zijn in de tijd voor Jezus terugkomt. Paulus had ook geen gemakkelijk leven, lees maar verder in 2 Korinthe 6:4-8. Hij deed zijn werk als dienaar van God in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vastenin reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefdein het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijdedoor eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als misleiders en toch waarachtigen” (HSV). 

Eerlijkheid, geduld, kennis van het Woord van God, liefde en de Heilige Geest zullen we nodig hebben om elkaar als christenen vast te houden en er voor elkaar te zijn en ik bid dat God ons daarbij helpen zal.

Dit is mijn bijdrage aan de bloghop van december 2017/januari 2018.

5 reacties

  1. Hart tot hart. schreef:

    Dankjewel Heleen hiermee doe je recht aan allen die lijden. En wie lijdt er niet. Alvast veel Heil en Zegen in het nieuwe Jaar. Liefs

  2. Anne Stekhoven schreef:

    Pijnlijk die verschillen tussen kerkelijke stromingen. Ik ben hierdoor weg gegaan uit mijn vorige gemeente. Ik voelde mij als chronisch zieke aan de zijlijn staan en wist dat sommigen dachten zoals jij beschrijft. Je hebt het goed verwoord met ons anker als belangrijkste: Jezus! Zijn zegen wens ik jou in het nieuwe jaar.

  1. 2 februari 2018

    […] Tussen oud en nieuw schrijft Heleen Visser over het oude en nieuwe. Het citaat dat ze aanhaalt spreekt me aan: […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: