/ / ‘Wees sterk en moedig’

‘Wees sterk en moedig’

LEVEN MET GOD 🙏🏻
Wees sterk en moedig

Kaartje

Je kent het vast wel, het kaartje uit de christelijke boekwinkel, als bemoediging, met de tekst “Wees sterk en moedig”. Vaak met een leeuw, maar ik heb nog veel meer variaties gevonden zoals je ziet. Zelfs een beer, een roze olifant en een kaart met een keukentafel. Zou die voor ons huisvrouwen zijn bedoeld?

Het is heel fijn als mensen aan je denken als je het moeilijk hebt en een kaartje sturen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een kaart kreeg met deze tekst, dus voel je niet aangesproken :).

Soms kan een kaartje verkeerd opgevat worden, terwijl het goed is bedoeld. Kijk bijvoorbeeld naar het kaartje onder in de collage, waarop staat ‘BRAVE NEW WOMAN’. Je zou bijna niet anders meer dan sterk en moedig durven zijn toch, als je zo’n kaart krijgt.

De tekst herinnert mij aan een periode, 10 jaar geleden ongeveer. Ik was depressief. Voor het eerst in mijn leven kwam ik bij een hulpverlener en ging ik mijn levensverhaal een beetje begrijpen. In de auto luisterde ik een oud nummer van MWS ‘Be Strong and Courageous’ en ik schreef de therapeut dat ik altijd wel sterk en moedig wil zijn, maar het niet lukte.

Bijbel

Wist je dat de woorden “Wees sterk en moedig” wel tien keer in de Bijbel staan? Onder andere in:

  • Deuteronomium 31:6 “Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten”.
  • Deuteronomium 31:7 “En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen.
  • Jozua 1:7 “Alleen, wees sterk en moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
  • Jozua 1:9 “Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God is met u, overal waar u heen gaat”.

Mozes is 120 jaar oud en Jozua is zijn opvolger. Voordat Mozes sterft mag hij een groot deel van het beloofde land zien, vanaf een hoge berg. Mozes geeft het volk de wet en zingt een lied. Gods opdracht aan Jozua en het volk is sterk en moedig te zijn en niet bang, want God zal altijd bij hen zijn.

God verzekert Jozua ervan dat Hij bij hem en het volk Israël zal blijven, maar dan moeten ze Hem wel gehoorzaam zijn. Jozua heeft kracht nodig om niet bang te zijn, maar ook om de wet te gehoorzamen.

(Onwijs boeiend weer de ETS-Bijbelcursus zoals je ziet trouwens, want daar kwam ik de tekst weer tegen, toen ik verder ging met het boek Jozua en ik had meteen zin om erover te schrijven).

Troost

Ik heb geen kaartje gevonden met het tweede gedeelte van Jozua 1:7 “door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat”. 

Het was niet zo eenvoudig voor het volk Israël was om de wet te houden. Toch hield God zich aan Zijn verbond met hen.

Voel jij je geen ‘Brave New Woman’ zoals op dat kaartje? Troost je, ook ik voel me meestal niet zo. Voel je niet schuldig of minder geestelijk als je niet altijd sterk en moedig bent! Zo is de tekst niet bedoeld, het is geen bevel aan ons om altijd sterk en moedig te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel van mensen die bang zijn en niet altijd sterk. Jezus was bang voor het lijden dat Hem te wachten stond en huilde.

Lees de Psalmen, bijvoorbeeld Psalm 116, die vind ik zelf heel mooi en betekent veel voor me:

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet.
Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!
De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.
De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.
Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.
Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen.

2 Comments

Geef een reactie